ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபை

முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் அற்புத வரலாறு 
 

மூலம் : திருநபி சரித்திரம். தொகுப்பு : முஹம்மதடிமை, திருச்சி.மக்கா வெற்றி


முஸ்லிம்களுடன் சிநேகமாய் இருப்பவர்களை நசுக்கி இஸ்லாத்தின் பலத்தைக் குறைக்க வேண்டுமென்பதே குறைஷிகளுடைய நோக்கம்குறைஷிகள் உடன்படிக்கையை மீறியதுமல்லாமல் அவர்களின் நண்பர்களான பக்கர் கூட்டத்தார் வெகு காலமாய் அரபியர்களால் கருதப்பட்டு வந்த ஒரு பரிசுத்த ஐதீகத்திற்கு விரோதமாய் ஓர் தீய செயலிலும் சம்பந்தப்பட்டிருந்தார்கள்.அரபியர்கள், அனைவராலும் பரிசுத்த இடமாகக் கருதப்பட்ட, கஅபாவின் எல்லைக்குள் சண்டை சச்சரவுகள் செய்வதும், கொலை செய்வதும் பெருங் குற்றமாக வெகு காலமாகக் கருதப்பட்டு வந்ததுஒருவன் என்ன குற்றம் செய்தாலும்  கஅபாவினுள் புகுந்துவிட்டால் அவனைத் தொடுவது கூடாதுஇப்படியிருக்க குஸாஅக் கூட்டத்தார் சண்டை செய்ய முடியாமல் கஅபாவினுள் அடைக்கலம் புகவும், பக்கர் கூட்டத்தார் அங்கும் அவர்களைப் பின் தொடர்ந்து சென்று அநேகரைக் கஅபாவில் வைத்துக் கொன்று விட்டார்கள்.அப்படிச் செய்வதைக் குறைஷிகளும் தடுக்கவில்லைஅதன் பேரில் குஸாஅக் கூட்டத்தாரில் 40 பேர் மதீனாவிற்குச் சென்று மக்காவில் நடந்த வி­யங்களைப் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் முறையிட்டுத் தாங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி வேண்டினார்கள்இச்சம்பவம் பெருமானார்  ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்  அவர்களுக்கு அளவுகடந்த வருத்தத்தைக் கொடுத்ததுகஷ்டப்பட்ட குஸாஆக் கூட்டத்தாருக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமென்ற விருப்பம் பெருமானார்  ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்  அவர்களுக்கு உண்டு.ஆனால் சண்டை செய்யாமலே சமாதான வழியிலே அவ்வி­யத்தை முடிவு செய்யக் கருதிப் பெருமானார்  ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்  அவர்கள் குறைஷிகளிடம் ஒரு தூதரை அனுப்பினார்கள்அத்தூதரிடம் பின்வரும் நிபந்தனைகள் மூன்றில் ஏதாவது ஒன்றைக் குறைஷிகள் ஒப்புக் கொள்ளும்படி அவர்களிடம் சொல்ல வேண்டுமென்று கட்டளையிட்டிருந்தார்கள்.


நிபந்தனைகளாவன:


  1. குஸாஆக் கூட்டத்தாரில் கொல்லப்பட்டவர்களுக்காக அவர்களுக்கு நஷ்ட ஈட்டுத் தொகை கொடுக்க வேண்டும்.

  2. குறைஷிகள் பனுபக்கர் கூட்டத்தாருக்கு உதவி செய்வதிலிருந்து விலகிக் கொள்ள வேண்டும்.

  3. ஹுதைபிய்யா உடன்படிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டு விட்டதாகப் பகிரங்கப்படுத்த வேண்டும்.


முஸ்லிம் தூதர் மக்காவிற்குச் சென்று குறைஷிகளிடம் இந்த நிபந்தனைகளை அறிவித்ததும், அவர்கள் நஷ்ட ஈட்டுத் தொகை கொடுக்க முடியாதென்றும், பனுபக்கர் கூட்டத்தாருக்கு உதவி செய்வதை நிறுத்த முடியாதென்றும், ஆனால் ஹுதைபிய்யா உடன்படிக்கையை நிராகரிப்பதை மட்டும் ஒப்புக் கொள்வதாயும் சொன்னார்கள்.முஸ்லிம் தூதர் மதீனாவிற்குத் திரும்பியதும் குறைஷிகள் தாங்கள் செய்த தவறை நினைத்து வருத்தப்பட்டார்கள்தலைவர்களெல்லாம் கூடி ஆலோசனை செய்து, ஹுதைபிய்யா உடன்படிக்கையைப் புதுப்பிப்பதே உசிதமென்று தீர்மானித்தார்கள்அதற்காக அபூஸுப்யானைப் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்  அவர்களிடம் தூது அனுப்பினார்கள்.அபூஸுப்யான் மதீனா வந்ததும் முதலாவதாகத் தம்முடைய மகளும், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்  அவர்களுடைய  பிராட்டிகளிலொருவருமான அன்னை உம்மு ஹபீபா (ரலி) அவர்களின் வீட்டிற்குச் சென்றார்உம்மு ஹபீபா (ரலி) அவர்கள் ஆரம்பத்திலேயே இஸ்லாத்தைத் தழுவியிருந்தார்கள்.முஸ்லிம்கள் அபீஸீனியாவிற்கு ஹிஜ்ரத் சென்றபோது உம்மு ஹபீபா அவர்களும் அவர்களின் முதல் கணவரும் அக்கூட்டத்தாருடன் அங்கு சென்றிருந்தார்கள்அங்கு அவர்களின் கணவர் உயிர் துறந்தார்அபூஸுப்யான் குறைஷிகளின் தலைவராயிருந்ததால் எவ்விதத்தினாலும் குறைஷிகளை இஸ்லாத்தின் பக்கம் அழைக்க வேண்டியதிருந்ததால் அவர்களைச் சமாதானப்படுத்துவதற்காகப் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்  அவர்கள் அம்மாதைத் திருமணம் செய்யப் பிரியங் கொண்டார்கள்.ஹுதைபிய்யா உடன்படிக்கை முடிவான சிறிது காலத்திற்குள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்  அவர்கள் அபீஸீனியா தேசத்தரசனுக்கு இரண்டு கடிதங்கள் அனுப்பினார்கள். அதன் முன்னமேயே அவ்வரசர் இஸ்லாத்தைத் தழுவிவிட்டார். அவருக்கு எழுதிய இரண்டாவது கடிதத்தில் அபீஸீனியாவிலிருக்கும் முஸ்லிம்களையெல்லாம் மதீனாவிற்குத் திருப்பியனுப்பும் படியும், அபூஸுப்யானின் குமாரியான உம்மு ஹபீபா (ரலி) அவர்களைத் தாங்கள் திருமணம் செய்ய விரும்புவதாக அவர்களிடம் தெரிவிக்கும்படியும் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்  அவர்கள் எழுதியிருந்தார்கள்.அவ்வரசர் பெருமானார்  ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்  அவர்களின் கருத்தை உம்மு ஹபீபா (ரலி) அவர்களிடம் தனது சொந்த ஆள் மூலம் தெரிவித்து அவர்களின் சம்மதத்தைப் பெற்றார்பின்னர் திருமணம் நடந்தேறியது.அபூஸுப்யான் மதீனா வந்ததும் முதலில் தம்முடைய மகளின் வீட்டிற்குள் சென்று அங்கு விரிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு கம்பளத்தில் (விரிப்பில்) உட்காரப் போகும்போது, உம்மு ஹபீபா (ரலி) அவர்கள் அக்கம்பளத்தை எடுத்து மடித்து வைத்து விட்டார்கள்அபூஸுப்யானுக்கு ஆச்சரியமுண்டாகி, தம் மகளை நோக்கி, என் மகளே! உன்னுடைய தந்தையாகிய நான், இக்கம்பளத்தில் இருக்கத் தகுதியற்றவனா? அல்லது இக்கம்பளம் என்னை விடச் சிறந்ததா? நீ எப்படிக் கருதுகிறாய்? என்று கேட்க, அம்மாது சிரோன்மணி, அப்படியன்று, இது நபிகள் பெருமானார்  ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்  அவர்களின் கம்பளம்.அவர்களுடைய கம்பளத்தில் உம்மைப் போன்ற அசுத்தமானவர்களும், சிலை வணக்கத்தில் ஈடுபடுபட்டவர்களும் உட்கார நான் சம்மதியேன் என்று சொன்னார்கள்அப்போது அபூஸுப்யான், உண்மையாக என்னை விட்டுப் பிரிந்த பின் நீ கெட்டுப் போய்விட்டாய் என்று சொல்ல, உம்மு ஹபீபா அவர்கள், நான் கெட்டுப் போகவில்லைஅல்லாஹ் எனக்கு இஸ்லாத்தின் பக்கம் வழிகாட்டினான்என்னுடைய தந்தையான நீர், குறைஷிகளின் தலைவராயும், அவர்களில் பெரியவராயும் இருக்கின்றீர்.அப்படியிருக்க நீர் இஸ்லாத்தை ஒப்புக் கொள்ளாமல், கேட்கவும் பார்க்கவும் சக்தியில்லாத கற்களை வணங்கிக் கொண்டிருக்கின்றீர் என்று சொன்னார்கள்இவ்வார்த்தைகள் அபூஸுப்யானின் மனதில் நன்கு பதிந்தனஉம்மு ஹபீபா (ரலி) அவர்களுக்கு இஸ்லாத்தின் மீதுள்ள அளவுகடந்த ஈடுபாட்டையும் அவர்களுடைய வார்த்தைகள் நன்கு காட்டுகின்றன. அபூஸுப்யானுக்கு அவர்களுடைய தந்தை, வெகு காலம் பிரிந்திருந்து பின்பு அவரைப் பார்க்க நேரிட்டது.அப்படியிருந்தும் அவர் சிலை வணக்கம் செய்பவராக இருந்ததால் பெருமானார்  ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்  அவர்களின் மீதுள்ள ஈடுபாட்டின் காரணமாக அவர்களின் கம்பளத்தில் அவர் உட்காருவது உம்மு ஹபீபா (ரலி) அவர்களுக்குச் சம்மதமில்லைதந்தையின் மீதுள்ள அன்பைப் பெருமானார்  ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்  அவர்களின் மீதுள்ள பக்தியின் காரணமாகத் தியாகம் செய்து விட்டார்கள்பெற்ற தகப்பனைவிடப் பெருமானார்  ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களையே மேலாகக் கருதி அவ்வாறு செய்தார்கள்.அதன்பின் அபூஸுப்யான் பெருமானார்  ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் சென்று ஹுதைபிய்யா உடன்படிக்கையைப் புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டுமென்று சொன்னார்உண்மையில் குறைஷிகள் சமாதானத்தை விரும்பவில்லை என்று தெரிந்து பெருமானார்  ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்  அவர்கள் அவருக்கு விடை ஒன்றும் சொல்லாதிருக்கவே, அபூஸுப்யான், அபூபக்கர், உமர் (ரலி) ஆகியவர்களிடம் சென்று தமக்காகப் பெருமானார்  ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் பரிந்து பேசும்படி கேட்டுக் கொண்டார்.அவர்களிருவரும் அபூஸுப்யானுடைய வார்த்தைக்குச் செவி சாய்க்கவில்லைஒரு பக்கமும் ஆதரவில்லாமல் கடைசியாக பாத்திமா (ரலி) நாயகியவர்களிடம் சென்றார்அப்போது அவர்களின் மூத்த புதல்வரான இமாம் ஹஸன் (ரலி) அவர்களுக்கு வயது ஐந்து நிறைவேறி இருந்ததுஅபூஸுப்யான் அக்குழந்தையைச் சுட்டிக் காட்டிஇக்குழந்தை அதனுடைய வாயினால் நான் இவ்விரு கூட்டத்தாருக்கும் இடையில் மத்தியஸ்தம் செய்ய  முடிவு செய்துவிட்டேன் என்று சொல்லுமேயானால் இன்று முதல் அது அரபியாவின் தலைவனாகக் கருதப்படும் என்று சொன்னார்.பாத்திமா (ரலி) நாயகியவர்கள், சிறு பிள்ளைகளுக்கு இவ்விதமான காரியங்களில் என்ன சம்மந்தமிருக்கிறது? என்று சொல்லிவிட்டார்கள்அதன்பின் கடைசியாக அபூஸுப்யான், அலி (ரலி) அவர்களின் சமிக்ஞையின் மீது பள்ளிவாசலுக்குச் சென்று, நான் ஹுதைபிய்யா உடன்படிக்கையைப் புதுப்பித்து விட்டேன் என்று பகிரங்கமாகக் கூறிவிட்டு மக்காவிற்குத் திரும்பி விட்டார்.மக்கா வந்து சேர்ந்ததும் குறைஷிகளிடம் மதீனாவில் நடந்த விருத்தாந்தத்தைக் கூறினார்அதைக் கேட்டதும் குறைஷிகள், நீர் முடிவு செய்தது சமாதானம் அல்லஅவ்விதமிருந்தால் நாம் மன ஆறுதலுடன் இருக்கலாம்அன்றிச் சண்டை செய்யப் போவதாகவாவது முடிவு செய்து வரவில்லைஅப்படிச் செய்திருந்தாலும் நாம் சண்டைக்கு வேண்டிய ஆயத்தமாவது செய்யலாம் என்று சொன்னார்கள்.ஹுதைபிய்யா உடன்படிக்கை மீறப்பட்டதாலும், குஸாஆக் கூட்டத்தார் கஅபாவினுள் நியாயத்திற்கும், பரிசுத்த ஐதீகத்திற்கும் விரோதமாகக் கொல்லப்பட்டதாலும் அதற்குப் பரிகாரம் தேடுவதற்காக மக்காவின் மீது படையயடுக்க பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்  அவர்கள் மதீனாவில் வேண்டிய ஆயத்தம் செய்ததோடு, முஸ்லிம்களுக்குச் சிநேகமாயுள்ள மற்றொரு கூட்டத்தார்களும் வந்து சேரும்படிச் சொல்லி அனுப்பினார்கள்மதீனாவில் நடக்கும் ஏற்பாடுகள் ஒன்றும் மக்காவாசிகளுக்குத் தெரியாதிருப்பதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள் செய்திருந்தனர்.இதன் மத்தியில் ஹாதிப் இப்னு அமீபல்தஆ (ரலி) என்னும் ஒரு ஸஹாபியானவர் மக்காவைத் தாக்குவதற்கு முஸ்லிம்கள் புறப்படுவதைப் பற்றிக் குறைஷிகளுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி அதை ஒரு பெண் வசம் இரகசியமாகக் கொடுத்து அனுப்பி விட்டார்முஸ்லிம்கள் புறப்படுவது குறைஷிகளுக்குத் தெரியாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் விருப்பம்.முஸ்லிம்கள் இரத்தம் சிந்தாமலே மக்காவை வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்பது அல்லாஹ்வின் நாட்டம்ஹாதிப் (ரலி) கடிதம் அனுப்பிய செய்தி, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வினால் அறிவிக்கப்பட்டதுஅப் பெண்மணியிடமிருந்து கடிதத்தைக் கைப்பற்றி வரும்படி ஹள்ரத் அலி (ரலி) அவர்களுக்குப் பெருமானார்  அவர்கள் கட்டளையிட்டார்கள்.அப்பெண் மதீனாவிலிருந்து வெகு தொலைவிற்குப் போய்விட்டாள்ஹள்ரத்  அலி (ரலி) அவர்கள் ஹள்ரத் ஸுபை ருப்னுல்அவாம் (ரலி) அவர்களுடன் வாகனத்தில் விரைவாகச் சென்று தேடினார்கள்குறிப்பிட்ட ஓர் இடத்தில் அந்தப் பெண் அமர்ந்திருந்தாள்அவளிடம் கடிதத்தைக் கேட்டபோது எதுவும் தம்மிடமில்லை என்று சாதித்து விட்டாள்ஹள்ரத் அலி (ரலி) அவர்கள், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்  அவர்கள் பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை.மரியாதையாகக் கொடுத்து விடுஇன்றேல் உன்னைச் சோதனை செய்ய வேண்டியதேற்படும் என்று அதட்டிக் கேட்ட போது, வேறு வழியில்லாத நிலையில் தனது தலை முடிக்குள் மறைத்து வைத்திருந்த கடிதத்தை எடுத்துக் கொடுத்தாள்அதைக்கொண்டுவந்து பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம்  கொடுக்க, தோழர்கள் அதைக் கண்டதும்நாயகமே, தாங்கள் உத்திரவு கொடுத்தால் ஹாதிபுடைய தலையைப் பறக்க வைப்பேன் என்று ஆவேசத்துடன் சொன்னார்கள்.ஹாதிப் (ரலி) ஒரு முக்கியமான சஹாபியாதலாலும், அவர் பத்ருச் சண்டையில் சம்பந்தப்பட்டவராதலும் பெருமானார்  ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உமர் (ரலி) அவர்களிடம் உமரே! பத்ருச் சண்டையில் சம்பந்தப்பட்டிருந்தவர்களுடைய பாவங்களை அல்லாஹ் மன்னித்துவிட்டான் என்று சொல்லிவிட்டு ஹாத்திபை அழைத்துக் கடிதம் அனுப்பியதற்குக் காரணம் என்ன? என்று கேட்டார்கள்.அவர் நடுங்கியவராக, என்னுடைய நெருங்கிய உறவினர்கள் மக்காவிலிருப்பதாலும்அவர்களுக்கு யாதொரு ஆதரவும் இல்லாததாலும் குறைஷிகள் அவர்களுக்குத் தீங்கு செய்யாமலிருப்பதற்காகக் குறைஷிகளுக்கு ஓர் உபகாரத்தைச் செய்துவிடக்கருதிச் செய்தேன் என்றார். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹாதிப் (ரலி)யை மன்னித்து விட்டார்கள். ஹிஜ்ரி 8 ஆவது ஆண்டு ரமலான் மாதத்தில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் 10,000 வீரர்களுடன் மக்காவை நோக்கிப் புறப்பபட்டுப் போனார்கள்.ஹள்ரத் மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு ஆண்டவன் வெளியாக்கின வாக்கியங்கள் அன்றுதான் பூர்த்தியாயின.(அவற்றை இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த இதழில் காண்போம்!)