ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபை

முக்கிய அறிவிப்புஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபையின் புதிய நிர்வாகிகள் சமீபத்தில் சங்கைமிகு செய்கு நாயகம் அவர்களால் நியமிக்கப்பட்டனர். இதன்படி ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபை திருச்சியில் பதிவு செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் வருமாறு:


ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபை ரிஜிஸ்டர் எண் 151/2014தலைவர் : ஜே.எஸ்.கே...யஹச்.மெளலானா (அவர்கள்)


உதவித்தலைவர் : என். அப்துஸ்ஸலாம். பி.காம்.


செயலாளர்: முனைவர். . கான்முஹம்மது. எம்..எம்.பில்.பிஎச்டி.


உதவி செயலாளர்: எச். சிராஜுத்தீன். டி..சி..


பொருளாளர்: எம்.பக்ருத்தீன் அலி அஹ்மத்.செயற்குழு உறுப்பினர்கள்


கே. நத்தர் ஒலி


எம்.முஹம்மது ராவுத்தர்


என். அப்துல் ஜலீல். பி..


எம். ஹைதர் நிஜாம். பி..


எஸ்.. தவ்லத் பி.


.காஜா மைதீன் பி..


எஸ். யாஸீன் மெளலானா.சட்ட ஆலோசகர்கள்


.மஹ்பூப் பாஷா. எம்..பி.எல்.


.அக்பர் பாஷா பி..பி.எல்.அவ்னிய்யா பிரிண்டர்ஸ் & பப்ளிசர்ஸ் டிரஸ்டிகள்


தலைவர் : ஜே.எஸ்.கே...யஹச்.மெளலானா (அவர்கள்)


உதவித்தலைவர்: முனைவர். . கான்முஹம்மது. எம்..எம்.பில்.பிஎச்டி.


செயலாளர்: எச். சிராஜுத்தீன். டி..சி..


உதவி செயலாளர்: எஸ். ஹுஸைன் முஹம்மது ஆலிம்


பொருளாளர்: எம்.முஹம்மது ராவுத்தர்செயற்குழு உறுப்பினர்கள்


எம். ஹைதர் நிஜாம். பி..


எஸ்.. தவ்லத் பி.


கே. நத்தர் ஒலி


என். அப்துஸ்ஸலாம். பி.காம்.


.என்.எம்.லியாகத்அலி பி..பி.எல். (செயற்குழு உறுப்பினர்சட்ட ஆலோசகர்)


.மஹ்பூப் பாஷா. எம்..பி.எல்.(செயற்குழு உறுப்பினர்சட்ட ஆலோசகர்)


.அக்பர் பாஷா பி..பி.எல். (செயற்குழு உறுப்பினர்சட்ட ஆலோசகர்)