ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபை

Pezhai     »     2014    »    Feb2014    »       அண்ணல் நபி (ஸல்) அவர்களின் அற்புத வரலாறு


முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்
அவர்களின்

வாழ்க்கை வரலாறு !

மூலம் : திருநபி சரித்திரம் . தொகுப்பு : முஹம்மதடிமை , திருச்சி .


ஹுதைபிய்யா உடன்படிக்கை - நுட்பம்

 

புனித மக்காவிற்கு தூதுவராகச் சென்ற உதுமான் ( ரலி ) அவர்கள் கொல்லப்படவில்லை என்று பின்னர் தெரிய வந்ததுமுஸ்லிம்களிடம் காணப்பட்ட ஊக்கத்தையும்  உற்சாகத்தையும் ஆவேசத்தையும் தெரிந்த குறைஷிகள்   மனம் தளர்ந்து விட்டனர்.  குறைஷிகள் நன்கு ஆலோசனை செய்து பேசுவதில் திறமை பெற்ற ஸுஹைல் இப்னு அம்ரு என்பவரைத் தூதராகத் தேர்ந்தெடுத்து முஸ்லிம்களுடன் சமாதானமாய்ப் போய்விட வேண்டுமென்ற எண்ணத்துடன் பெருமானார்   ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் போய் பேசும்படி அனுப்பினார்கள் .   அவரையனுப்பும் போது பெருமானார்  ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் அவர்களுடன் வந்த முஸ்லிம்களும் இந்த ஆண்டு மக்காவிற்குள் பிரவேசிக்கக் கூடாதென்ற நிபந்தனையின் மேல்தான் சமாதானப் பிரச்சனையை அணுக வேண்டுமென சொல்லி அனுப்பியிருந்தார்கள். ஸுஹைல் , பெருமானார்   ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்   அவர்கள் சமூகத்தில் வந்து குறைஷிகளின் கட்சியை எடுத்துச் சொன்னார் .   வெகுநேரம் வரை பேச்சு தொடர்ந்தது.  முடிவில் சில நிபந்தனைகளின் பேரில் சமாதானம் செய்து கொள்வதென ஏற்பாடாயிற்று .


பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவஸல்லம்   அவர்கள் அலி ( ரலி ) அவர்களை அழைத்து அவ்வுடன்படிக்கையை எழுத்து மூலமாக எழுதிக் கொடுக்கும்படிக் கட்டளையிட்டார்கள் .   அலி ( ரலி ) அவர்கள் துவக்கத்தில் பிஸ்மில்லா ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம் - அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோ னுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருநாமத்தால் என்று எழுதினார்கள் .   ஆனால் அரபி தேசத்தார் துவக்கத்தில் , “ பிஸ்மிக்கல்லாஹும்ம என்றுதான் எழுதுவது வழக்கம் .   ஆதலால் அவ்விதமே எழுத வேண்டும் என்று ஸுஹைல் வற்புறுத்திச் சொல்ல , பெருமானார்   ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அதற்கு இணங்கினார்கள் .   அப்படியே எழுதப்பட்டது .   அதன்பின் அவ்வுடன்படிக்கையில்  முஹம்மது   ரசூல்   ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அங்கீகரித்த உடன்படிக்கையாவது என்று   அலி ( ரலி ) அவர்கள் எழுதியதைப் பார்த்து , ஸுஹைல் நாங்கள் உங்களை நபியாக ஒப்புக் கொண்டிருந்தோமேயானால் நமக்கும் உங்களுக்கும் எதற்காக வேற்றுமை உண்டாக வேண்டும் ? ஆகவே , நீங்கள் உங்கள் பெயரையும் , உங்கள் தந்தையின் பெயரையும் மட்டுமே எழுத வேண்டும் என்று சொன்னார் .


அதற்குப் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்   அவர்கள் , “ நீங்கள் என்னை ஒப்புக் கொள்ளாவிட்டாலும் அல்லாஹ்வின் பேரில் சத்தியமாக நான் அல்லாஹ்வின் தூதனாகவே இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ,   அலி ( ரலி ) அவர்களிடம் தங்களுடைய பெயரை மட்டும் எழுதும்படிச் சொன்னார்கள் .   பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்   அவர்களின் கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிவதில் அலி ( ரலி ) அவர்களுக்குச் சமமமாக ஒருவரும் இருக்க மாட்டார்கள் . அவர்களுக்கு அன்புப் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்   அவர்களின் மீதுள்ள அன்பின் மிகுதியால் நாயகமே உங்கள்   சிறப்பு நாமத்தை , “ நான் ஒருபோதும் அழிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி விட்டார்கள் . அதன்பின் பெருமானார்   ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்   அவர்கள் , அவ்வார்த்தை   எழுதப்பட்டிருக்கின்ற இடத்தைச் சுட்டிக் காட்டும்படி சொல்லி தங்களின் திருக்கையினால் ரசூலுல்லாஹ் என்ற பதத்தை அழித்தார்கள் .   பின்னர் சமாதான நிபந்தனைகள்   எழுதப்பட்டன .

உடன்படிக்கையின் நிபந்தனைகளாவன :


1. இவ்வாண்டில் முஸ்லிம்கள் மக்காவிற்குள் பிரவேசிக்காமல் திரும்பிப்   போய்விட வேண்டும் .

2. அடுத்த ஆண்டு முஸ்லிம்கள் வந்து மூன்று தினங்கள் மட்டும் மக்காவிற்குள் தாமதித்துப் போக வேண்டும் .

3. அப்படி வரும்போது , வாளைத் தவிர வேறு ஆயுதமொன்றும் கொண்டு போகக் கூடாது .

4. மக்காவில் முன்னமே தங்கியிருந்த முஸ்லிம்களை மதீனாவிற்குக் கூட்டிக் கொண்டு போகக் கூடாது .   முஸ்லிம்களில் யாராவது மக்காவில் இருக்கப் பிரியப்பட்டால் அவர்களைத் தடுக்கவும் கூடாது .

5. முஸ்லிமல்லாதாரில் அல்லது மக்காவிலுள்ள முஸ்லிம்களில் யாராவது மதீனாவிற்குச் செல்வதாய் இருந்தால் , அவர்களைத் திருப்பி மக்காவிற்கு அனுப்பி   விட வேண்டும் .   ஆனால் முஸ்லிம்களில் யாராவது மக்காவிற்கு வந்தால் அவர்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட மாட்டார்கள் .

6. அரபிக் கூட்டத்தார் தங்கள் விருப்பப்படி இரண்டு கட்சியில் யாரிடமானாலும் உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளலாம் .

7. இந்த உடன்படிக்கை பத்து ஆண்டு காலம் அமலிலிருந்து வரும் .

இந்த நிபந்தனைகள் வெளித் தோற்றத்தில் முஸ்லிம்களுக்கு விரோதமானவைகளாகத் தோன்றலாம் .   அவற்றிலும் முஸ்லிம்கள் அவ்வருடம் மக்காவிற்குள் பிரவேசிக்கக் கூடாதென்றும் , மக்காவிலிருந்து யாராவது   மதீனாவிற்கு முஸ்லிம்களிடம் போவதாயிருந்தால் அவரைத் திருப்பி அனுப்பி விட வேண்டும் என்ற இந்த இரண்டு நிபந்தனைகளும் முஸ்லிம் களுக்கு முற்றிலும் விரோதமானவையாகத் தெரிகின்றன .   இந் நிபந்தனைகள் உண்மையில் முஸ்லிம்களுக்கு விரோதமானவையா ? பெருமானார்   ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எதற்காக அவைகளை ஒப்புக் கொள்ள வேண்டும் என்பதைச் சிறிது ஆராய்வோம்
                
                                                                                   ( இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த இதழில் .)