ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபை

Pezhai         »     2014     »     Feb2014     »   தலையங்கம்


தலையங்கம்ரபீவுல் ஆகிர்


முஹிய்யுத்தீன் ஆண்டகை ( ரலி ) அவர்களின் நினைவு மாதம் இது !

முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நினைத்தால் அன்பு - அருள் - அழகு - நன்னெறி - நற்குணம் - முழுமை மனதுக்குள் வருவது போல ; முஹிய்யுத்தீன் என எண்ணும்போதே ஞானம் - வல்லமை - வைராக்கியம் - அற்புதம் என அத்தனை எண்ணங்களும் நெஞ்சுக்குள்ளே உலா வரும்


முஹம்மதெங்கள் கோமானின் நுபுவ்வத் உலக முடிவு நாள்வரை நிலைத்திருப்பது போல ;முஹிய்யுத்தீன் ஆண்டகை ( ரலி ) அவர்களின் விலாயத் ( இறைநேச அதிகாரம் ) உலக முடிவு நாள்வரை தொடர்ந்து வரும் என்பது அவர்களே அறிவித்த அருள்வாக்கு


அவர்களின் வாழ்க்கை ; இறைவனை அடைய விரும்பும் மனிதன் எத்துணை திடசித்தத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு சரியான எடுத்துக்காட்டு ! அதே சமயம் இறைவனை அடைந்த மனிதர்கள் எவ்விதம் மனிதர்களுக்கு நேர்வழி காட்ட வேண்டும் என்பதற்கும் சரியான எடுத்துக்காட்டாகும்


அவர்கள் ; அரசர்கள் கலீபாக்கள் அதிகாரிகள் எவருக்கும் அஞ்சியதில்லை . அதே சமயம் துன்பத்தில் உழலுவோரின் துயர்துடைக்காமல் ஒரு நாளும் விடிந்ததில்லை .

அப்துல் காதிர் ( வல்லவன் அடிமை ) என்ற நாமத்துக்கேற்ப இறைவனிடமிருந்து அவர்கள் பெற்றிருந்த அற்புத வல்லமை - ஆற்றல் - ஈஸா ( அலைஹிஸ் ஸலாம் ) அவர்களை நினைவுபடுத்தியது


மிகப்பெரும் ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு முன் மண்டியிடாமல் நீதியை - சத்தியத்தை - துணிவாகக் கூறி அவர்கள் வென்றமை இப்றாஹீம் ( அலை ) அவர்களை நினைவுபடுத்துகிறது


அவர்களின் பரிசுத்த வாழ்க்கை யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களையும் , அவர்களின் ஆன்மிக அதிகாரம் ; அரசர்களான தாவூது அலைஹிஸ்ஸலாம் , சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம் ஆகியோரையும் ,அவர்கள் இறைவனுடன் முனாஜாத்து உரையாடியவை மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களையும் ,அவர்களின் இறைக்காதல் - இஷ்கு - பேரின்ப நிலை - சம்பூரணம் - அவர்களின் பாட்டனார் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களையும் நினைவுபடுத்துகிறது .


அவர்கள் முற்காலத்தில் தோன்றியிருந்தால் ஒரு நபியாக இடம்பெற்றிருக்கலாம் . இதனை எனது சமுதாய உலமாக்கள் இஸ்ரவேலர்களின் நபிமார்கள் போன்றவர்கள் என்ற நபிமொழி உணர்த்தும் . இத்தகு சிறப்புகளுக்கெல்லாம் உரிய கெளது நாயகம் முஹிய்யுத்தீன் ( ரலி ) அவர்களை நினைவுகூர்ந்து மற்றவர்களுக்கும் நினைவூட்டுவோம் !