ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபை

சங்கைமிகு ஷைகு நாயகம் அவர்களின் 

அமுத மொழிகள்


(சங்கைமிகு ஷைகு நாயகம் அவர்கள் பிரபஞ்சத்திற்கோர் அருட்கொடை நூலுக்காக ஆக்கித்தந்த கட்டுரையினை பேழை வாசகர்களுக்கு அளிக்கின்றோம்.)


நம்பிக்கை ஈமான்