ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபை

இலக்கியம்

பாட்டில் சிறந்தது தாலாட்டு
பெருங்கவிஞர் , அதிரை தாஹா மதனீ


ஒலியல் வார் மயிர் உளரினள் , கொடிச்சி 
பெருவரை மருங்கில் குறிஞ்சிபாட 
குரலும் கொள்ளாது , நிலையினும் பெயராது 
படாஅப் பைங்கண் பாடு பெற்று ஏய்யென 
மறம்புகழ் மழ களிறு உறங்கும் நாடன் ( அகம் -102- ம் பா )


மலைச்சாரல் , திணைப்புலம் , காவலுக்கு நின்றாள் கொடிச்சி , குறிஞ்சிப் பாடலைப் பாடினாள் . வீரம் விளைக்கும் யானை இன்னிசை மிதந்த அப்பாடலைக் கேட்டது. மயங்கிற்று . தின்பதற்கு விரும்பி வந்த தினைக்கதிரினை தீண்டவில்லை . அசைவற்று நின்றது . இசைத்த அப்பாடலின் இனிமையால் யானை அவ்விடத்திலேயே உறங்கிவிட்டது .

இக்கருத்தை மேற்கண்ட அகப்பாடல் குறிப்பிடுகிறது . தாய்தால் என்னும் நாவை அசைத்து இசைக்கிற பொழுது குழந்தைகேட்டு கண்ணயர்கிறது . யானைஇசை கேட்டு உறங்கியது போல .


உளவென மொழிப இசையொடு ( தொல்நூற்பா 33) தொல்காப்பியமும் இசையமுதைக் குறிப்பிடுகின்றது .


தாலாட்டிற்கு அடிப்படையாகத் திகழ்வது இசையே . இன்னிசைப்பாடல்களே என்பது புலனாகிறது . யாழ் - குழல் முதலான இசைக் கருவிகளிலிருந்து பிறந்து வரும் இனிமையை குழந்தையின் மழலைச் சொல்வென்று விடுகிறது என்கின்றார் வள்ளுவர் - இதில் இசையின் மேன்மையையும் வெளிப்படுத்துகிறார் வள்ளுவர் .


எம்மதத்தைச் சேர்ந்தவராயினும் , எம்மொழியைச் சேர்ந்தவராயினும் குழந்தையைத் தூங்கச் செய்ய இசை கலந்த இன்னிசைப் பாடல்களைப் பாடும் பழக்கத்தை மேற்கொண்டுள்ளனர் .


தாலாட்டு - பொதுவுடமைச்சொத்து . இலக்கியநயம் செறிந்த பாடல்கள் தான் தாலாட்டுப் பாடல்கள் . படிக்கவும் செய்யலாம் , தாலாட்டிலும் கேட்டு ரசிக்கலாம் . தாலாட்டு முறை தமிழகத்திற்கு மட்டுமல்லாது இசுலாமியர்களுக்கும் உரிய தனிக்கலையாகப் பரிணமிக்கிறது ஆன்மீகத்தில் உச்சம் கண்ட புலவர்கள் பாடிய பாடல்கள் அனைத்தும் இன்னிசைப் பாடல்களாகவே இனிக்கின்றன . அதனையும் மற்ற தாலாட்டுப் பாடல்களைப் போல வட்டாரப் பெண்கள் எடுத்துத் தாலாட்டுப் பாடல்களாகப் பாடினார்கள் . இன்று அம்முறைப் பரவலாகக் குறைந்து கொண்டே வருகிறது .


வாய்மொழியாக வழிவழிச் சொத்தாக மலர்ந்தது. செவ்விலக்கியமாகி தாலாட்டு - இசுலாமிய இல்லங்களில், அந்தந்த காலக்கட்டங்களில் இசுலாமியப் புலவர்களால் பாடப்பட்டு - அச்சேறாமல் வாய்மொழியாகவே பாடப்பட்டு வந்தன . தாலாட்டுப் பாட்டின் சிறப்பை எவரும் கண்டு கொள்ளவில்லை . சேகரித்துப் பாதுகாக்காமல் விட்டதால் வார்த்தைகள் சிதைந்தன .

இசுலாமியப் புலவர்கள் தங்கள் உள்ளத்தில் இடம் பெற்ற பாட்டுத் தலைவர்களையெல்லாம் தாலாட்டுப்பாடல்களில் வரைந்துள்ளனர் . அது வரலாறாகியது . மகிழ்ச்சியைத் தருதற்கு மட்டும் எழுதப்பட்டதல்ல தாலாட்டுப் பாடல்கள் . சிறந்த எண்ணங்களை உருவாக்கவும் ஒழுக்கம் , பண்பாடுகளை உயர்வாக்கவும் நோக்கமாகக் கொண்டு இசுலாமியப் புலவர்கள் தாலாட்டுப் பாடல்களை எழுதியுள்ளனர் தமிழன்னைக்கு வண்ண வண்ணமாக இலக்கிய அணிகலன்களை அணிவித்தவர்கள் முஸ்லிம் புலவர்கள்கவிஞர்கள். படைப்பிலக்கியங்களை படைபடையாகப் படைத்தளித்தவர்கள் .முதல் மனிதர் இல்லறங்கண்டு முதல் குழந்தை பிறந்த நாளிலேயே பிறந்த முதல் இலக்கியம் தாலாட்டுப்பாடல் . அழும் பிள்ளையை அடக்கவே தாலாட்டு வந்தது என்றாலும் - தாயின் மனச்சுமையை இறக்கி வைக்கவும் உதவிற்று . தாய்மையைப் பிரிக்க முடியாத தனித்துவம் தங்கியது தாலாட்டு . தலைப்பிள்ளை பெற்றவுடன் தானே வரும் தாலாட்டு என்பது தமிழர் இலக்கணம் .

குழந்தை தாயின் ஓர் அங்கம் . தாயின் மனக்கவலை அல்லது மகிழ்ச்சி கருவில் இருக்கும் குழந்தையையும் பாதிக்கும் . அதனல் தான் கர்ப்பவதிப் பெண் குர்ஆனை ஓதுமாறு ஆற்றுப்படுத்திய இஸ்லாமியப் புலவர்கள் , குழந்தை வளரும் பருவத்தில் மன வளர்ச்சி பெறும் பொருட்டு பாடல்களைப் புனைந்தனர் . அது தாலாட்டில் பயனானது .

கருவில் குழந்தை ஓசை நயத்தை உணர்ந்து வளர்கின்றது . முஹிய்யுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ( ரஹ் ) அவர்கள் , தாயார் கருவில் சமைந்திருந்த காலத்தில் அன்னை தெடர்ந்து 17 பாகங்களை குர்ஆனிலிருந்து ஓதினார்களாம் . குழந்தை குருவினிடத்தில் 17 பாகங்களையும் ஓதிக் காட்டிற்று என்பதுஅவர்கள் வரலாற்றில் உள்ள மறுக்கமுடியாத பதிவு .

அழுங்குழந்தை உலகத்தில் இருக்கும் வரை தாலாட்டு அழியாது . உள்ளத்து உணர்ச்சிகளுக்கு ஒரு வடிகால் தாலாட்டு . துன்புறுத்துவார் நடுவன் தன் உளப்பாங்கை வெளிப்படுத்தும் ஓர் ஊடகம் , ஓர் இசைத் தென்றல் . எளிமையும் இனிமையும் பொருட் செறிவும் உள்ளது . நற்போதனைக் களஞ்சியம் தாலாட்டு . இஸ்லாமியத் தாலாட்டில் அமங்கலச் சொல் இடம் பெறுதல் இல்லை . பெருவாழ்வு வாழவும் - மறுமையில் அருட்கொடைகளைப் பெற்றுய்யவும் வார்த்தைகளால் பக்குவப்படுத்தும் . வாய்மொழிப் பிறந்தது தாலாட்டு . இது தாலாட்டுப் பிறந்த கதை . இஸ்லாத்தில் சாதாரண மனிதர்களிலிருந்து - புலவர்கள் வரை இறைவனைப் புகழ்ந்தே ஆரம்பம் செய்வார்கள் .

ஆராரோஆரரிரோ ஆராரோ ஆரரிரோ 
அல்லாவோதந்தானோ ஆணிமுத்து ஆரத்தை 
நாயனோதந்தானோ நைப்பவழ ஆரத்தை 
இணையில்லாதஅல்லாஹ்வின் இனிக்கிறபுகழெல்லாம் 
எட்டுத்திசையும் எத்திவைக்க பிறந்தவனேராராரோ 
பேரருள்பெத்தவனே ராராரோ

என்று பாடுகிறாள் . தாங்கள் எவ்வளவு தான் உயர்ந்திருந்தாலும் , அவர்கள் உள்ளத்தில் உறைந்து , எழுவது அல்லாஹ்வும் - ரசூலும் - மார்க்கமும் தான் .

பாதை மறந்தாலும் படைச்சவனை மறவாதே” . இதில் “தக்வா” என்னும் இறையச்சத்தைப் புகட்டுகிறாள் .

உறக்கம் சிறு மவுத்தான் ; விழிப்பெல்லாம் ஹயாத்து என்று தாலாட்டுகிறாள் . பிஞ்சு நெஞ்சிலே மரண சிந்தனையைப் பதிய மிடுகிறாள் . குழந்தை வளர்ந்து வாலிபம் அடையும் போது - மரணத்தை ஒப்புக் கொண்டு - நன்னெறிகளோடு வெல்கின்றான் !

இஸ்லாமியத் தமிழ்ப் புலவர்கள் தமிழுக்குச் செய்திருக்கும் தொண்டு அளப்பரியது . தமிழ் இலக்கியத்தைப் புரட்டிப் பார்த்தால் அறியலாம் . இலக்கண இலக்கியச் சுவையோடு எழுதப்பட்ட எத்தனையோ தாலாட்டுப் பாடல்கள் ஓலைச் சுவடியிலும் கையெழுத்துப் பிரதிகளிலும் , எடுத்தாள ஆளில்லாமல் மடிந்தன . கிடைப்பவற்றை அச்சேற்றி மாற்றுமத சகோதரர்களும் படித்துப் பயன்பெறும் நிலையை உருவாக்குதல் நம் கடமை . ஏனைய சமூகத்தவர்களும் அவரவர் பங்கை தமிழுக்குச் செலுத்தி இருக்கிறார்கள். அதில் இஸ்லாமியர்களின் பங்கு கணிசமானது . இஸ்லாமிய இலக்கிய அமைப்புகள் காலத்தின் கட்டாயமாக இதில் முழு பங்கு பெறுதல் வேண்டும் .