ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபை

Islamic Songs 


1.  பன்னி ரண்டு நாளிதே                Lyrics (in Tamil)

 


Ya Nabiyallah (யாநபியல்லாஹ்) Album


1.  Ya Nabiyallah! - யாநபியல்லாஹ்                Lyrics (in Tamil)


2.  Nabi Peruman  -  நபி பெருமான்


3.  Mahmoothu Nabikal  -  மஹமூது நபிகள்


4.  Vallal Imam Boosri  -  வள்ளல் இமாம் பூஸ்ரி


5.  Manabiye Ungal  -  மாநபியே உங்கள்


6.  AnnalNabiye Ungal  -  அண்ணல் நபியே உங்கள்


7.  Chandiranum Idakuma  -  சந்திரனும் ஈடாகுமா