ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபை

Pezhai » 2012 » Dec 2012 » ​ காந்திகிராமத்தில் நடந்த இலக்கிய விழாவில்


காந்திகிராமத்தில் நடந்த இலக்கிய விழாவில் பாடியது!

ஆலிம்புலவர்


 

வானவில்லைக்

காணவில்லை!

திகைத்துத் தேடினேன்!

அதோ என்று காட்ட

அன்புக் காதலி அருகே வந்தாள்!

வானவில் இடம் மாறியிருந்தது

அவள் நெற்றிப் புருவமாக!

ஆனால்

கருத்துப் போனதன் காரணம் என்ன?

அவளது நிலா முகத்தின் முன் அது

நிறம் மங்கிப் போனது! -


வானவில்லை எனக்குப் பிடிக்காது!

ஏனெனில் அதற்கும் நிறவெறி  உண்டு!

வர்ண பேதம் பார்க்கும் அதற்கு

கறுப்பு பிடிக்காது - அதனால்

வானவில்லை எனக்குப் பிடிக்காது! -


வானவில்

வெயிலுக்கும் மழைக்கும் பிறந்த

வேடிக்கைக் குழந்தை!

இடியும் மின்னலும் கொண்டாடும்

வான வேடிக்கை! -

அது

விண்ணுலக தேவதைகளின்

வண்ண நிழல்!

அவர்களின் கை வளையல்! -


சொர்க்க வாசலின்

வட்டப்படிக்கட்டு!

வானவில்

மழையில் நனைந்த

மேக மங்கை

மழையிலேயே காய வைத்த

வண்ணச் சேலை! –

அது

வானத் தொலைக்காட்சிப் பெட்டியில்

சற்று நேரம் வந்து போகும் விளம்பரம் ;

இல்லை நிரந்தரம்!


மேகப் பூங்காவில்

எப்போதாவது மலரும்

ஏழு வண்ணக் குறிஞ்சிமலர்! -


மேக சபையில்

மின்னல் ராஜகுமாரனுக்கு

மாலையிடக் காத்திருக்கும்

விண் இளவரசியின்

கை பிடித்த

சுயம் வர மாலை! -


வானவில்லை

ஏறிட்டுப் பார்த்த

எங்கள் இளைஞர்கள் கேட்கின்றனர் !

கலர் இங்கே!

பிகர் எங்கே! என -


வானவில்

யாரையும் காயப்படுத்தாத

மானவில்.

இந்த வில்லை

ராமரும் ஒடிக்க முடியாது!

ஏனெனில் அது மாயவில்! -


வானவில்

மனித வாழ்வின் யதார்த்தத்தை

மனிதனுக்கு உணர்த்த 

இறைவன் வரையும் உதாரண  ஓவியம்!

அது கூறும் பாடம்

மனிதா உன் வாழ்க்கை

அழகு தான் ! எழில் தான்!

ஆனால் அது

கொஞ்ச நேரம் தான்!

கொஞ்ச நேரம் தான்!