ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபை

Videos  »  சென்னை மீலாது விழா 2012

சென்னை மீலாது விழா 2012


மெளலவி M. சதீதுத்தீன் பாஜில் பாகவி M.A., M.Phil.,

(தலைமை இமாம், அடையாறு பள்ளிவாசல்)


மெளலவி M. ஷெய்கு அப்துல்லா ஜமாலி M.A.,

(தலைவர் சுன்னத் ஜமாஅத் பேரியக்கம்)